mat i bhg

Mat i barnehagen

Kost og ernæring i vår barnehage  

Kostholdsvaner etableres tidlig i livet og har en tendens til å vedvare. Barnehagen har dermed ett stort ansvar for å bidra til å etablere gode kostvaner, med de måltider som serveres. For barnehagebarn utgjør måltider i barnehagen en vesentlig del av deres inntak av mat og drikke, enten maten er medbragt eller servert.  

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen er et hjelpemiddel for barnehagen som kan brukes til å kvalitetssikre mat og måltider i barnehagen. Rammeplan for barnehagen gir og en føring for hvordan vi skal jobbe, med fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse».   

Les her: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/kropp-bevegelse-mat-helse/ 

 

Ut ifra disse retningslinjer og føringer, tilbyr vi varm lunch to ganger i uken. Maten er ernæringsmessig riktig ifht barns behov og leveres fra Barnehagematen..De tre andre dagene har barne med matboks.Ettermiddagsmåltidet som barna får i barnehagen, består av grovt knekkebrød med variert pålegg og grønnsaker og/eller frukt. De barna som skal spise frokost i barnehagen har med medbrakt matboks. Til alle måltider tilbyr vi barna melk og/eller vann. 

Personalet har og ett spesielt ansvar ved å legge til rette for og motivere barna til å spise sunn mat. Vi skal legge til rette for at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og helse. Variert bruk av matvarer vil også sikre at barna får smake ulik mat, og dermed kan lære å like forskjellige smaker, lukter og konsistenser. Videre skal vi og legge til rette for at måltidene bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Trygge og gode rammer blir da viktig. 

Barn med spesielle behov, inkludert matallergi, matintoleranse, spisevansker o.l har og krav på at vi tilrettelegger måltidene ut fra deres behov. Likt er det og for barna med ulik kulturell bakgrunn og sosiale skillelinjer. Det er vår oppgave å ivareta og ta hensyn til de, og kvalitetssikre mat og måltider. Å gi alle barn ett likeverdig tilbud er for oss veldig viktig.