50054-215_066779

Babblerne -språkutvikling for de minste

Å starte tidlig med språkutvikling hos de minste barna er  viktig. Den språklige utviklingen begynner lenge før barna sier sine første ord. Spedbarn begynner tidlig å legge merke til språket som snakkes rundt dem, og de gjør sine første språklige øvelser ved å bable både alene og til personer rundt seg. Barns babling er viktig for den senere språkutviklingen fordi barna øver seg på ulike uttalebevegelser samtidig som de venner seg til hvordan de ulike lydene de lager, høres ut. Barnets babling er også knyttet til barnets sosiale utvikling. Bablingen blir gradvis mer sosialt orientert, og etter hvert ser man at barna deltar i samtaler med foreldrene der barna og foreldrene snakker etter tur.

Babblarne-serien er laget for å gi bedre språkutvikling hos barn.
Babblarna vekker nysgjerrighet og lyst til å lære, og gir en utmerket start til å utvikle språket. Når man babler og leker trener man aktivt på språklyder, språkmelodi, begreper og grammatik.