skog

Bevegelse og natur-kognitiv og motorisk utvikling i fokus

 • Barn er naturlige aktive, med en iboende trang til bevegelse. Bevegelsen er
  tilknyttet barnets interne nysgjerrighet; en hel verden finnes der ute å utforske.
 • En nøkkeldimensjon her er stimulering av barnas motorisk kompetanse. Vi legger
  vekt på at barna blir utfordret ut i fra sitt alders- og modningsnivå, til å utvikle
  sin motoriske kompetanse.
 • I dette ligger å gi barnet trygghet og bevissthet til å respondere på kroppens
  impulsive signaler, og våge å utfordre seg selv. Gjennom denne utfordringen gjør
  barnet seg nye erfaringer, og tilegner seg nye ferdigheter og kunnskaper. I dette
  ligger å gjøre barna komfortable i natur og nærmiljø.